Viceværtsservice

Grøn vedligeholdelse


Grøn vedligeholdelse


Pasning af jeres grønne udearealer kan også indgå som en af serviceløsningerne – efter en fast aftalt plejeplan. Og skal der laves forandringer af udearealerne kan I også få tilbud på det. Læs mere

Ejendomsservice


Ejendomsservice


Det som en vicevært står for kan vi tilbyde at ordne, inkl. småreperationer og kontakt til håndværkere. Viceværten er det samlede bindeled for alle vedligeholdelsesopgaver. Læs mere

Snerydning og glatførebekæmpelse


Snerydning


Når vinteren kommer kan I få ryddet sne og få foretaget glatførebekæmpelse – enten af viceværten eller særligt snedrydningspersonale der kommer forbi på deres rute. Læs mere