Hvorfor outsourcing?

Outsourcing af opgaver, som er perifere i forhold til virksomhedernes kerneforretning, griber om sig. Fordi outsourcing som regel fører til styringsmæssig forenkling – effektiviseringer – og mere professionelle services.

I Dansk Facility Service er vi selvfølgelig klar over at outsourcing eller udlicitering er en beslutning, der kræver grundige overvejelser og hvor I ønsker høj grad af sikkerhed.

Vi er også klar over at der er argumenter for og imod outsourcing eller udlicitering – og vi er indstillet på en objektiv drøftelse af disse forhold med jer – for hvert enkelt serviceområde.

Hvilke opgaver er egnet til outsourcing?

Der er serviceopgaver, som det er vigtigt for jer selv at kontrollere. Men f.eks. rengøring, kantinedrift, grøn vedligehold, ejendomsservice og snerydning er velegnede til outsourcing. Fordi det er områder, der ikke indeholder viden, som er kritisk i forhold til jeres kerneopgaver.

Forudsætningerne

Personlig tillid og kemi er den første forudsætning. Den næste forudsætning er et sikkert fagligt fundament. Vores tilbud bliver givet efter et grundigt forarbejde i en projektgruppe, hvor vi i tæt samarbejde med jer vurderer opgaverne i detaljer. Dansk Facility Service leverer et sikkert beslutningsgrundlag – og forhåbentligt et godt tilbud.